mércores, 11 de novembro de 2009

Lista de proxectos de 2º de ESO para o Curso 09-10


Unha dos aspectos máis interesantes da materia de Tecnoloxía é a posibilidade de poñer en práctica os coñecementos teóricos que se explican na Clase e aprender técnicas e métodos de construción e traballo con diversos materiais, sacando o máximo partido á estupenda aula-taller de que dispoñemos no noso Centro.

Para acadar isto, ó principio do Curso se dan a elixir uns proxectos que considero adecuados ó nivel de coñecementos e de destrezas dos alumnos. Estes proxectos contan sempre co correspondente plano de proxecto, pero tamén teñen a opción de decidir eles o seu propio proxecto e, partindo de cero, deseñar os seus propios planos.

Os proxectos adoito adaptalos dos excelentes planos de proxecto que veñen cos Kits de construción de Opitec, que é un subministrador de material escolar que recomendo, pois xa son moitos os anos que levamos traballando a partir de material subministrado por eles.

Durante a realización do Proxecto Técnico adoitan adoptarse solucións a problemas de construción ou se deciden modificacións no proxecto orixinal que os alumnos deben recoller nunha memoria final similar a un plano de proxecto (que pode servir de base para o traballo en Taller en futuros Cursos).

Pódese acceder á lista de proxectos seleccionados polo alumnos de 2º de ESO A e B para o Curso 09-10 en formato PDF, premendo no enlace: Lista de proxectos 09-10.

Ningún comentario:

Publicar un comentario