mércores, 20 de setembro de 2023

Ferramentas. 2º ESO. Curso 2023-2024


En 2º de ESO coñeceremos o funcionamento de varias ferramentas novas que non utilizamos o curso pasado.

As iremos recollendo nesta entrada:

domingo, 17 de setembro de 2023

Introdución á Tecnoloxía. 1º ESO. Curso 2023-2024.

 Neste tema imos a introducirnos no mundo da Tecnoloxía:

 • Que é?
 • A súa evolución histórica
 • As partes do proceso tecnolóxico.
Podes ver unha presentación realizada en Genial.ly:

O resumo do tema está no seguinte arquivo pdf: Introdución á Tecnoloxía.pdf.

A imaxe mostra os obxectos en órbita baixa (ata 2000 Km) ao redor da Terra, dos que actualmente se está a realizar seguimento. Aproximadamente o 95% deles, son satélites fora de funcionamento. Fonte NASA.

Para unha maior información sobre o lixo espacial, de seguido tes a Ligazón ao vídeo Space Debris in Motion da NASA e a aplicación Low earth orbit visualization tool que mostra a posición, en tempo real, nome e outros datos sobre case 20.000 obxectos que orbitan a Terra a unha distancia de entre 120 e 2.000 kilómetros (a órbita baixa terrestre).
Ademais, aquí tes unha ligazón sobre a illa de plástico no pacífico.
Resumo: Evolución histórica da tecnoloxía.

Fases do proceso tecnolóxico

Material extra:

martes, 12 de setembro de 2023

Mecanismos. 2º de ESO. Curso 2023-2024.


Este curso o contido teórico principal son os Mecanismos: Pancas e sistemas de transmisión e transformación do movemento.

O primeiro contido que veremos será o de Pancas, que tes resumido no pdf: As Pancas.

Ferramentas. 1º ESO. Curso 2023-2024.

Se premes na seguinte ligazón podes descargar a lista das ferramentas máis utilizadas na aula-taller: "Ferramentas da aula-taller.pdf".

E no seguinte documento "Imaxes ferramentas.pdf" tes as imaxes correspondentes a cada unha delas.

Podes tamén consultar, cando teñas dúbidas sobre o uso correcto das ferramentas, estes 2 aarquivos recompilatorios:

Na seguinte imaxe tes un plano da aula-taller de Tecnoloxía, coa disposición dos diferentes espazos de traballo.

sábado, 9 de setembro de 2023

Presentación da materia: Tecnoloxía e Dixitalización 2º ESO. Curso 2023-2024.


Nesta entrada podes consultar os contidos principais da materia de Tecnoloxía e Dixitalización de 2º de ESO para o curso 2023-2024, así como os criterios de cualificación.

A SECUENCIACIÓN da materia, será:

1ª Avaliación: Mecanismos.

 • Tema 1: Mecanismos.
 • Tema 2: Proxectos introdutorios (Profundización).
 • Tema 3: Deseño 2D con LibreCAD

2ª Avaliación: Proxectos (II).

 • Tema 4:  Proxecto tecnolóxico.

3ª Avaliación: Deseño 3D e Robótica.

 • Tema 5: Introdución ao deseño 3D con TinkerCad (Práctica).
 • Tema 6: Introdución á robótica (Teoría e práctica).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª Avaliación:
 • Un 20% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 40% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo (exames orais e avaliación dos exercicios no caderno e no taller).
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 50% da nota obterase do proxecto tecnolóxico.
 • Un 30% da nota obterase dos exercicios no taller e dos controis e exames teóricos.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.
3ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos realizados no contido de robótica.
 • Un 20% da nota obterase dos exercicios de Deseño 3D con TinkerCAD e dos controis e exames teóricos.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.

xoves, 7 de setembro de 2023

Matriz ou Rúbrica de avaliación do Caderno. Curso 2023-2024.

Nas materias de Tecnoloxía e Dixitalización de 1º e 2º de ESO, nas que non temos libro de texto, é moi importante que contes cuns bos apuntes no teu caderno de clase. É por isto que se lle da tanta importancia ao caderno para calcular a nota final da materia.

Para avaliar o teu caderno se utilizarán 2 matrices ou rúbricas de avaliación, que podes consultar de seguido (tenta familiarizarte con elas se queres mellorar as túas notas do caderno).

Por un lado é importante ter un caderno completo, ordenado e lexible, que permita preparar en condicións o exame teórico da materia e ampliar coñecementos de cara aos proxectos tecnolóxicos que irás realizando. Na seguinte imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación do caderno (valorando unicamente a Presentación e o Contido). Contribúe cun 20% á nota da materia na 1ª avaliación.


Por outro, debe recoller tódolos exercicios propostos, prestando especial atención á súa correcta realización. Nesta outra imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación dos exercicios recollidos no caderno. Contribúe facendo media con outros exercicios nun 30% da nota da materia na 1ª avaliación.


Presentación da materia: Tecnoloxía e Dixitalización 1º ESO. Curso 2023-2024.

Nesta entrada podes consultar os contidos principais da materia de Tecnoloxía e Dixitalización de 1º de ESO para o curso 2023-2024, así como os criterios de cualificación.

Podes acceder á seguinte presentación da materia realizada en Genial.ly:
Os traballos se realizarán de xeito individual e en grupos.

Criterios de cualificación:
1ª Avaliación:
 • Un 20% da nota corresponderá ao caderno. Método de avaliación: Análise e corrección dos cadernos.
 • Un 40% da nota obterase dos controis e exames teóricos. Método de avaliación: Probas escritas.
 • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo. Método de avaliación: Probas orais, realización dos proxectos introdutorios, exercicios do caderno, buscas en Internet.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller. Método de avaliación: Valoración da participación.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno. Método de avaliación: Análise e corrección dos cadernos.
 • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller. Método de avaliación: Rúbricas sobre o Proxecto e a Memoria técnica.
 • Un 20% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo. Método de avaliación: Probas orais e exercicios do caderno.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller. Método de avaliación: Valoración da participación.
  3ª Avaliación:
  • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos sobre os contidos de programación con Scratch. Método de avaliación: Valoración dos traballos realizados e Rúbricas.
  • Un 30% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos sobre os contidos de procesado de texto con Writer e manipulación básica de imaxe. Método de avaliación: Valoración dos traballos realizados e Rúbricas.
  • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase. Método de avaliación: Valoración da participación.

  Benvida ao novo Curso 2023-2024.


  Benvidos ao novo curso no blogue de aula da materia de Tecnoloxía e Dixitalización de 1º e 2º de ESO no IES. Chano Piñeiro.

  Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que traballaremos durante o curso. Ademais podedes ver as entradas de cursos anteriores, nas que se recollen, por exemplo, os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía.

  Estes e outros contidos estarán tamén accesibles nos respectivos cursos da aula virtual na que ademais teredes que entregar os exercicios propostos polo profesor.

  Nas materias de Tecnoloxía e Dixitalización de 1º e 2º de ESO utilizamos os coñecementos de diversas Ciencias e Tecnoloxías para a realización de proxectos tecnolóxicos. En cada curso, comezamos cuns contidos teóricos fundamentais que aplicaremos na realización de proxectos tecnolóxicos na aula-taller e que completaremos con contidos de Tecnoloxía Informática durante a 3º avaliación.

  De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

  O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

  martes, 7 de marzo de 2023

  Proxectos realizados. 2º ESO. Curso 2022-2023.

  De seguido se mostran as fotografías dos proxectos realizados durante a 2ª avaliación por parte dos alumnos de 2º ESO do IES. Chano Piñeiro.

  Grupo 1: Cristina, Constante e Alba. Carretilla elevadora.

  Grupo 2: Beatriz, Juan, David e Nereyda. Carretilla elevadora.

  Grupo 3: Aitana, Leonardo, Diego e Santiago. Ponte.

  Grupo 4: Leovigildo, Icía, Martina e Laura. Triciclo chinés.

  Grupo 5: Uxía, Francisco e Daniel. Carretilla elevadora.

  Grupo 6: Jonathan, Xoel e Dunia. Coche "Oldtimer".

  Proxectos realizados. 1º ESO A. Curso 2022-2023.

  De seguido se mostran as fotografías dos proxectos realizados durante a 2ª avaliación por parte dos alumnos de 1º ESO A do IES. Chano Piñeiro.

  Grupo 1: Marián, David e Dunia. Ponte.

  Grupo 2: Adam, Nerea e Kevin. Ponte.

  Grupo 3: Brais, Karissa e Alberto. Ponte.

  Grupo 4: Fernando, Clara e Pablo. Ponte.

  Grupo 5: Ainoa, Sergio e Iker. Ponte.