mércores, 9 de setembro de 2020

Matriz ou Rúbrica de avaliación do Caderno. Tecnoloxía 2º e 3º ESO. Curso 2019-2020.

Na materia de Tecnoloxía, na que non temos libro de texto, é moi importante que contes cun bo caderno de clase. É por isto que se lle da tanta importancia ao Caderno para calcular a nota final da materia.

Para avaliar o teu Caderno se utilizarán 2 matrices ou rúbricas de avaliación, que podes consultar de seguido (tenta familiarizarte con elas se queres mellorar as túas notas do caderno).

Por un lado é importante ter un caderno completo, ordenado e lexible, que permita preparar en condicións o exame da materia. Na seguinte imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación do caderno (valorando unicamente a Presentación e o Contido). Contribúe cun 20% á nota da materia na 1ª avaliación.

Por outro, debe recoller tódolos exercicios realizados, prestando especial atención á súa correcta realización como preparación do exame. Nesta outra imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación dos exercicios recollidos no caderno. Contribúe facendo media con outros exercicios nun 30% da nota da materia na 1ª avaliación.

Tema: Mecanismos. 3º ESO. Curso 2020-2021.


Este curso comezaremos polos contidos relacionados cos sistemas mecánicos: Pancas e sistemas de transmisión e transformación do movemento (con engrenaxes e poleas).
Para acceder aos apuntes sobre sistemas mecánicos, podes premer sobre a seguinte ligazón ao documento en formato PDF: Mecanismos.pdf.

Nas seguintes ligazóns podes acceder a máis exercicios sobre mecanismos:

Ampliación:

Presentación da materia: Tecnoloxía 3º ESO. Curso 2020-2021.


Nesta entrada podes consultar os contidos principais da materia de Tecnoloxía en 3º de ESO para o curso 2020-2021, así como os criterios de  cualificación.
A materia a podemos dividir en 3 grandes grupos:

O traballo se fará de xeito individual e en grupos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª Avaliación:
 • Un 20% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 50% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 20% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo (exames orais e avaliación dos exercicios no caderno e no taller).
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 50% da nota obterase do proxecto: Competición de robótica.
 • Un 30% da nota obterase dos exercicios no taller e dos controis e exames teóricos.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.
3ª Avaliación:
 • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos realizados cos ordenadores da aula de informática sobre os contidos de follas de cálculo.
 • Un 30% da nota obterase dos exercicios de Deseño 3D con TinkerCAD e dos controis e exames teóricos.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.

Presentación da materia: Tecnoloxía 2º ESO. Curso 2020-2021.


Nesta entrada podes consultar os contidos principais da materia de Tecnoloxía en 2º de ESO para o curso 2020-2021, así como os criterios de cualificación.

Podes acceder á seguinte presentación realizada en Genial.ly:


Tes a mesma información resumida deseguido:

A materia se compón de 3 grandes contidos:

O traballo se realizará de xeito individual e en grupos.

Criterios de cualificación:
1ª Avaliación:
 • Un 20% da nota corresponderá ao caderno. Método de avaliación: Análise e corrección dos cadernos.
 • Un 40% da nota obterase dos controis e exames teóricos. Método de avaliación: Probas escritas.
 • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo. Método de avaliación: Probas orais, realización dos proxectos introdutorios, exercicios do caderno, buscas en Internet.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller. Método de avaliación: Valoración da participación.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno. Método de avaliación: Análise e corrección dos cadernos.
 • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller. Método de avaliación: Rúbricas sobre o Proxecto e a Memoria técnica.
 • Un 20% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo. Método de avaliación: Probas orais e exercicios do caderno.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller. Método de avaliación: Valoración da participación.
  3ª Avaliación:
  • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos sobre os contidos de programación con Scratch. Método de avaliación: Valoración dos traballos realizados e Rúbricas.
  • Un 30% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos sobre os contidos de procesado de texto con Writer e manipulación básica de imaxe. Método de avaliación: Valoración dos traballos realizados e Rúbricas.
  • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase. Método de avaliación: Valoración da participación.

  Benvida ao novo Curso 2020-2021.


  Benvidos ao novo curso no blogue de aula da materia de Tecnoloxía de 2º e 3º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

  Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que traballaremos durante o curso. Ademais podedes ver entradas anteriores, nas que se recollen, por exemplo, os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía en cursos anteriores.

  Estes e outros contidos estarán tamén accesibles nos respectivos cursos da aula virtual en Google Classroom.

  Na materia de Tecnoloxía utilizamos os coñecementos das diversas ciencias e tecnoloxías, seguindo un esquema que será similar en 2º, 3º e 4º de ESO.

  En cada curso, veremos uns contidos teóricos fundamentais que utilizaremos, de xeito práctico, na aula-taller, completándoos con contidos de Tecnoloxía Informática durante a 3º avaliación.

  CONTIDOS POR CURSO.

  2º ESO:
  • Contido teórico: Estruturas.
  • Contido práctico: Elaboración e construción de Estruturas.
  • Contido informática: Programación con Scratch e Procesado de textos.
  3º ESO:
  • Contido teórico: Mecanismos.
  • Contido práctico: Robótica.
  • Contido informática: Deseño 3D con TinkerCAD e Folla de Cálculo.
  4º ESO:
  • Contido teórico: Electricidade e Electrónica.
  • Contido práctico: Montaxe de Sistemas electrónicos.
  • Contido informática: Simulación e programación de Sistemas electrónicos.
  De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

  O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

  mércores, 18 de marzo de 2020

  Resultados da IV Competición de robótica. 3º ESO. Curso 2019-2020.

  A continuación se mostran os resultados da IV Competición de robotica do IES. Chano Piñeiro, nas modalidades Segueliñas e Labirinto.

  Na modalidade Segueliñas, cada grupo contaba con 2 intentos para dar 1 volta ao circuíto no menor tempo posible (no caso de non rematar unha das voltas, a penalización sería de 10 minutos). En caso de empate a mellores tempos, o gañador se decidiría pola suma dos 2 tempos obtidos.

  O ranking da proba Segueliñas quedou como segue:

  Na modalidade Labirinto, cada grupo contou con 2 intentos para lograr saír do labirinto no menor tempo posible. En caso de empate a mellores tempos, o gañador se decidiría pola suma dos 2 tempos obtidos.

  O ranking da proba Labirinto quedou como segue:

  O ranking final (combinado) das probas Segueliñas e Labirinto quedou como segue:
  De seguido, tedes un vídeo resumo da IV Competición de robótica:

  domingo, 15 de decembro de 2019

  Proxectos a realizar durante a 2ª Avaliación. 2º ESO. Curso 2019-2020.

  Nesta entrada tedes a recompilación dos proxectos elixidos por cada grupo, que deberán rematarse durante a 2ª avaliación.

  Os proxectos elixidos en 2º A foron:
  De seguido tedes as ligazóns aos planos de construción en formato PDF:
  • Grupo 1: Coche "Oldtimer" (Opitec nº 101129).
  • Grupo 2: Maqueta dunha Casa. Elaborarán os planos durante a fase de construción.
  • Grupo 3: Triciclo chinés (Opitec nº 101.887).
  • Grupo 4: Maqueta da Ponte dos tirantes de Pontevedra. Elaborarán os planos durante a fase de construción.
  • Grupo 5: Dominó. Elaborarán os planos durante a fase de construción.
  Os proxectos elixidos en 2º B foron:
  De seguido tedes as ligazóns aos planos de construción en formato PDF:
  Durante a elaboración do proxecto cada grupo deberá completar os diarios do proxecto e de taller, o que lles permitirá redactar a Memoria do proxecto (Preme para descargala en formato .pdf ou .odt Memoria.pdf ou Memoria.odt).

  venres, 4 de outubro de 2019

  Tema: Estruturas. 2º ESO. Curso 2019-2020.


  O segundo tema da materia de Tecnoloxía de 2º de ESO trata sobre as Estruturas.
  Como un paso previo ao traballo en Taller, debemos coñecer os elementos que conforman as estruturas e os esforzos aos que se ven sometidos, ademais dos elementos que aumentan a súa resistencia.

  Premede na seguinte ligazón para acceder ao documento en formato PDF que contén o tema: Estruturas.pdf.

  Para completar a información sobre o tema, contamos coas seguintes ligazóns:

  Vídeos sobre elementos simples dunha estrutura.

  Exemplos de estruturas:

  Superestruturas.

  Estabilidade das estruturas. Centro de gravidade (centro de masas).

  Esforzos aos que se ven sometidos as estruturas.
  Nota: O 7 de Novembro de 1940, sobre as 11:00 da mañá, a ponte de Tacoma (Estado de Washington en EEUU) caeu debido ás vibracións inducidas por un vento lateral duns 65 Km/h. A ponte levaba unicamente uns poucos meses aberta ao tráfico, tiña unha lonxitude de 1600 metros e unha distancia entre piares (luz) de 850 m (era a 3ª máis grande do mundo na súa época).

  sábado, 15 de xuño de 2019

  Elección da Mascota da IV Competición de Robótica (Curso 2019-2020)

  No IES. Chano Piñeiro, os alumnos de 3º de ESO veñen celebrando, dende hai 3 anos, a competición de robótica como remate do contido práctico da materia de Tecnoloxía.

  O cartaz anunciador da competición ten sempre como protagonista unha mascota, deseñada con TinkerCAD como práctica dos contidos de informática da materia de Tecnoloxía de 3º de ESO.

  Os realizados ata agora foron:
  I competición de robótica (Curso 16-17).
  II competición (Curso 17-18).
  III competición (Curso 18-19).

  O deseño elixido como mascota da competición de robótica do vindeiro curso (2019-2020) foi o realizado por Débora Blanco coa ferramenta de Deseño 3D en liña TinkerCAD.

  De seguido se mostran diversas capturas de pantalla que se usarán, o vindeiro curso, para o deseño do cartaz da IV Competición de robótica do IES. Chano Piñeiro.


  sábado, 30 de marzo de 2019

  Resultados da III Competición de robótica do IES. Chano PIñeiro. Curso 2018-2019.

  A continuación se mostran os resultados da III Competición de robotica do IES. Chano Piñeiro, nas modalidades Segueliñas e Labirinto.

  Na modalidade Segueliñas, cada grupo contou con 3 intentos para dar 1 volta ao circuíto no menor tempo posible (no caso de non rematar unha das voltas, a penalización foi de 1000 segundos). En caso de empate a mellores tempos, o gañador se decidía pola suma dos 3 tempos obtidos.

  O ranking da proba Segueliñas quedou como segue:
  Na modalidade Labirinto, cada grupo contou con 3 intentos para lograr saír do labirinto no menor tempo posible. En caso de empate a mellores tempos, o gañador se decidiría pola suma dos 3 tempos obtidos. En caso de non lograr ningún equipo saír do labirinto, se decidiría o gañador polo que recorrera maior distancia no menor tempo posible, resolvéndose o posible empate pola suma das distancias obtidas e en última instancia polo menor tempo.

  O ranking da proba Labirinto quedou como segue:
  O ranking final (combinado) das probas Segueliñas e Labirinto quedou como segue: