mércores, 15 de decembro de 2021

Proxectos de Tecnoloxía para a 2ª avaliación. 2º ESO. Curso 2021-2022.

Comezamos a 2ª avaliación cos proxectos introdutorios xa rematados, os cales nos permitiron coñecer algunhas das ferramentas da aula-taller de Tecnoloxía e como utilizalas.

Durante esta avaliación, ides a construír os vosos proxectos seguindo as 6 fases do proxecto tecnolóxico:
Para axudarvos na realización do voso proxecto podedes descargar os seguintes documentos:
 • Diario do proxecto.pdf, que podedes usar para indicar os prazos de realización de cada fase, xunto cos datos máis relevantes sobre elas.
 • Diario de taller.pdf, onde teredes que recoller as diversas operacións realizadas, quen as realizou e as ferramentas e material utilizado, como paso previo para a elaboración da Memoria do proxecto.
Animádevos a ser creativos, podedes ver un fragmento do programa nº 89 de Redes de TVE, sobre a creatividade:

Os proxectos selecionadas para a súa realización foron:


De seguido tedes as ligazóns aos planos de construción en formato PDF:
Durante a elaboración do proxecto cada grupo deberá completar os diarios do proxecto e de taller, o que lles permitirá redactar a Memoria do proxecto (Preme para descargala en formato .pdf ou .odt Memoria.pdf ou Memoria.odt).

luns, 13 de decembro de 2021

Metroloxía. 2º ESO. Curso 2021-2022

O 1º contido teórico-práctico de Taller será o de Metróloxía, que se centra en coñecer o uso do Calibre e do Micrómetro.

Unha ferramenta imprescindible no taller é o Calibre ou Pé de Rei.

Esta ferramenta nos permite realizar medidas con precisións de décimas de milímetro, tanto de exteriores de pezas, como de interiores ou de profundidade. Todas estas medidas son moi habituais ao realizar vaciados e furados de obxectos.
Os contidos sobre o Calibre podes atopalos no seguinte pdf: Metroloxía.pdf e debes pasalos ao teu caderno na sección de Taller.

O Calibre é unha ferramenta máis que suficiente para as medidas habituais no noso taller, pero cando se necesita tomar medidas aínda máis precisas, se pode utilizar outra ferramenta chamada Micrómetro ou Palmer.

O Micrómetro (contido obtido de Wikipedia), permite tomar medidas con gran precisión, nun rango da orde de centésimas ou de milésimas de milímetro (0,01 mm e 0,001 mm, respectivamente).
 1. Corpo: Constitúe a armazón do micrómetro.
 2. Tope: Determina o punto cero da medida.
 3. Espiga: Elemento móbil que determina a lectura do micrómetro.
 4. Panca de fixación: Que permite bloquear o desprazamento da espiga.
 5. Trinquete: Limita a forza exercida ao realizar a medición.
 6. Tambor móbil: Solidario á espiga, na que está gravada a escala móbil de 50 divisións.
 7. Tambor fixo: Solidario ao corpo, onde está gravada a escala fixa de 0 a 25 mm.
Os  contidos sobre o Micrómetro podes atopalos no seguinte pdf: Metroloxía2.pdf.

xoves, 21 de outubro de 2021

Tema: Estruturas. 2º ESO. Curso 2021-2022.


O segundo tema da materia de Tecnoloxía de 2º de ESO trata sobre as Estruturas.
Como un paso previo ao traballo en Taller, debemos coñecer os elementos que conforman as estruturas e os esforzos aos que se ven sometidos, ademais dos elementos que aumentan a súa resistencia.

Premede na seguinte ligazón para acceder ao documento en formato PDF que contén o tema: Estruturas.pdf.

Os exercicios que faremos ao final do tema están recollidos no seguinte pdf: Exercicios Estruturas.

Para completar a información sobre o tema, contamos coas seguintes ligazóns:

Vídeos sobre elementos simples dunha estrutura.

Exemplos de estruturas:

Superestruturas.

Estabilidade das estruturas. Centro de gravidade (centro de masas).

Esforzos aos que se ven sometidos as estruturas.

Nota: O 7 de Novembro de 1940, sobre as 11:00 da mañá, a ponte de Tacoma (Estado de Washington en EEUU) caeu debido ás vibracións inducidas por un vento lateral duns 65 Km/h. A ponte levaba unicamente uns poucos meses aberta ao tráfico, tiña unha lonxitude de 1600 metros e unha distancia entre piares (luz) de 850 m (era a 3ª máis grande do mundo na súa época).

martes, 28 de setembro de 2021

Iniciación aos kits de robótica Mbot Ranger. 3º ESO. Curso 2021-2022

Durante esta 1ª avaliación, alternaremos o contido teórico-práctico de Mecanismos co contido de iniciación ao kit de robótica Mbot Ranger de Makeblock.

Faremos un repaso ao entorno de programación mBlock, as diversas formas de comunicación e programación do robot Mbot Ranger; descubriremos as súas potencialidades (sensores, actuadores) e incluso a posibilidade de programalo desde a App Makeblock.

De seguido, tes as ligazóns aos pdf's que podes consultar durante esta fase de toma de contacto cos robots Mbot Ranger:
Ademais, podes descargar o excelente Manual de Mbot Ranger de Susana Oubiña, onde poderás ampliar información moi interesante para a 1ª e 2ª avaliacións:
Tamén podes descargar a guía de montaxe do robot Mbot Ranger, na que se mostra como montalo en modo corredor, tanque ou balancín:
As listas dos grupos de taller para traballar a Robótica quedan así:


luns, 27 de setembro de 2021

Ferramentas do Taller. Proxectos introdutorios. 2º ESO. Curso 2021-2022.

Se premes na seguinte ligazón podes descargar a lista das ferramentas máis utilizadas no noso taller nun curso de 2º de ESO e que debes coñecer: "Lista de ferramentas.pdf"

Podes tamén consultar, cando teñas dúbidas sobre elas, estes 2 pdf recopilatorios das ferramentas:
Na seguinte imaxe tedes un plano do taller de Tecnoloxía, coa disposición dos diferentes espazos de traballo.

Os proxectos introdutorios a realizar durante a 1ª avaliación son:
Listas dos grupos de taller:
De seguido se mostran os proxectos introdutorios realizados durante a 1ª avaliación por cada grupo de taller.
Grupo 1: Alba, Alicia e Mariña. Carraca.

Grupo 2: Miguel, Jonathan e Román. Carraca.

Grupo 3: Noé, Diego e Antón. Flauta de émbolo.


Grupo 4: Andrés, Amparo e José Roberto. Carraca.

Grupo 5: Xurxo, Felipe e Marcos. Cascanoces.

mércores, 22 de setembro de 2021

Tema: Mecanismos. 3º ESO. Curso 2021-2022.


Este curso comezaremos polos contidos relacionados cos sistemas mecánicos: Pancas e sistemas de transmisión e transformación do movemento (con engrenaxes e poleas).
Para acceder aos apuntes sobre sistemas mecánicos, podes premer sobre a seguinte ligazón ao documento en formato PDF: Mecanismos.pdf.

Nas seguintes ligazóns podes acceder a máis exercicios sobre mecanismos:

Ampliación:

luns, 20 de setembro de 2021

Introdución á Tecnoloxía. 2º ESO. Curso 2021-2022.

Neste tema imos a introducirnos no mundo da Tecnoloxía:
 • Que é?
 • A súa evolución histórica
 • As partes do proceso tecnolóxico.
Podes ver unha presentación realizada en Genial.ly:

O resumo do tema está no seguinte arquivo pdf: Introdución á Tecnoloxía.pdf.

A imaxe mostra os obxectos en órbita baixa (ata 2000 Km) ao redor da Terra, dos que actualmente se está a realizar seguimento. Aproximadamente o 95% deles, son satélites fora de funcionamento. Fonte NASA.

Ligazón á sección Clipset do diario dixital 20 minutos na que se comenta a páxina web: Stuff in Space, na que se poden seguir en tempo real os satélites e lixo espacial que orbitan ao redor do noso planeta.

Resumo: Evolución histórica da tecnoloxía.

Fases do proceso tecnolóxico

Material extra:

domingo, 19 de setembro de 2021

Matriz ou Rúbrica de avaliación do Caderno. Tecnoloxía 2º e 3º ESO.

Na materia de Tecnoloxía, na que non temos libro de texto, é moi importante que contes cun bo caderno de clase. É por isto que se lle da tanta importancia ao caderno para calcular a nota final da materia.

Para avaliar o teu caderno se utilizarán 2 matrices ou rúbricas de avaliación, que podes consultar de seguido (tenta familiarizarte con elas se queres mellorar as túas notas do caderno).

Por un lado é importante ter un caderno completo, ordenado e lexible, que permita preparar en condicións o exame da materia. Na seguinte imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación do caderno (valorando unicamente a Presentación e o Contido). Contribúe cun 20% á nota da materia na 1ª avaliación.

Por outro, debe recoller tódolos exercicios realizados, prestando especial atención á súa correcta realización como preparación do exame. Nesta outra imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación dos exercicios recollidos no caderno. Contribúe facendo media con outros exercicios nun 30% da nota da materia na 1ª avaliación.

xoves, 9 de setembro de 2021

Presentación da materia: Tecnoloxía 3º ESO. Curso 2021-2022.


Nesta entrada podes consultar os contidos principais da materia de Tecnoloxía en 3º de ESO para o curso 2021-2022, así como os criterios de  cualificación.
A materia a podemos dividir en 3 grandes grupos:


Os traballos se farán de xeito individual e en grupos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª Avaliación:
 • Un 20% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 50% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 20% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo (exames orais e avaliación dos exercicios no caderno e no taller).
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 50% da nota obterase do proxecto: Competición de robótica.
 • Un 30% da nota obterase dos exercicios no taller e dos controis e exames teóricos.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.
3ª Avaliación:
 • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos realizados cos ordenadores da aula de informática sobre os contidos de follas de cálculo.
 • Un 30% da nota obterase dos exercicios de Deseño 3D con TinkerCAD e dos controis e exames teóricos.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.

Presentación da materia: Tecnoloxía 2º ESO. Curso 2021-2022.

Nesta entrada podes consultar os contidos principais da materia de Tecnoloxía en 2º de ESO para o curso 2021-2022, así como os criterios de cualificación.

Podes acceder á seguinte presentación da materia de Tecnoloxía realizada en Genial.ly:


Ou podes ver un resumo da mesma información no seguinte cadro:

A materia se compón de 3 grandes contidos:

Os traballos se realizarán de xeito individual e en grupos.

Criterios de cualificación:
1ª Avaliación:
 • Un 20% da nota corresponderá ao caderno. Método de avaliación: Análise e corrección dos cadernos.
 • Un 40% da nota obterase dos controis e exames teóricos. Método de avaliación: Probas escritas.
 • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo. Método de avaliación: Probas orais, realización dos proxectos introdutorios, exercicios do caderno, buscas en Internet.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller. Método de avaliación: Valoración da participación.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno. Método de avaliación: Análise e corrección dos cadernos.
 • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller. Método de avaliación: Rúbricas sobre o Proxecto e a Memoria técnica.
 • Un 20% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo. Método de avaliación: Probas orais e exercicios do caderno.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller. Método de avaliación: Valoración da participación.
  3ª Avaliación:
  • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos sobre os contidos de programación con Scratch. Método de avaliación: Valoración dos traballos realizados e Rúbricas.
  • Un 30% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos sobre os contidos de procesado de texto con Writer e manipulación básica de imaxe. Método de avaliación: Valoración dos traballos realizados e Rúbricas.
  • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase. Método de avaliación: Valoración da participación.

  Benvida ao novo Curso 2021-2022.


  Benvidos ao novo curso no blogue de aula da materia de Tecnoloxía de 2º e 3º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

  Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que traballaremos durante o curso. Ademais podedes ver as entradas de cursos anteriores, nas que se recollen, por exemplo, os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía.

  Estes e outros contidos estarán tamén accesibles nos respectivos cursos da aula virtual en Google Classroom, na que ademais teredes que entregar os exercicios propostos polo profesor.

  Na materia de Tecnoloxía utilizamos os coñecementos de diversas Ciencias e Tecnoloxías, seguindo un esquema que será similar en 2º, 3º e 4º de ESO. En cada curso, veremos uns contidos teóricos fundamentais que utilizaremos, de xeito práctico na aula-taller, completándoos con contidos de Tecnoloxía Informática durante a 3º avaliación.

  CONTIDOS POR CURSO.

  2º ESO:
  • Contido teórico: Estruturas.
  • Contido práctico: Elaboración e construción de Estruturas.
  • Contido informática: Programación con Scratch e Procesado de textos.
  3º ESO:
  • Contido teórico: Mecanismos.
  • Contido práctico: Robótica.
  • Contido informática: Deseño 3D con TinkerCAD e Folla de Cálculo.
  4º ESO:
  • Contido teórico: Electricidade e Electrónica.
  • Contido práctico: Montaxe de Sistemas electrónicos.
  • Contido informática: Simulación e programación de Sistemas electrónicos.
  De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

  O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

  mércores, 19 de maio de 2021

  Procesado de textos con Writer de LibreOffice. 2º ESO. Curso 2020-2021.


  Uso do procesador de texto Writer, da suite ofimática LibreOffice.org.

  O seguinte contido de informática é o uso do procesador de textos Writer, da suite ofimática LibreOffice. As instrucións que necesitarás, están recollidas no documento: "Procesado de textos con Writer.pdf"

  No documento "Procesado de textos con Writer.pdf", se explica como realizar un traballo de clase cuxo obxectivo final é entregar un pdf, que debe imitar o modelo que se mostra de seguido: Modelo Traballo.pdf.

  Como 1ª tarefa en Classroom, debedes entregar a vosa versión do modelo anterior, chamándoo Modelo_Traballo_Nome.pdf.

  Para axudarvos na elaboración desta tarefa, contades tamén coa axuda de 3 vídeos explicativos:

  No 1º se explica como:
  • Inserir cabeceiras e rodapés.
  • Escribir o texto sen darlle formato.
  • Pasarlle o corrector ortográfico ao texto.
  • Formatar o texto.

  No  se explica como:
  • Inserir caracteres especiais.
  • Inserir unha táboa.

  No 3º se explica como:
  • Capturar e inserir imaxes.
  • Crear listas de numeración e viñetas.
  • Cambiar a configuración por defecto da páxina.
  • Crear o documento final en formato pdf.

  Podes necesitar engadir fórmulas nos teus documentos, para aprender a facelo, temos os exercicios de realización de fórmulas que contén o pdf: "Exercicio Math".

  A 2ª tarefa que aparecerá en Classroom, será a realización dun traballo dunha extensión máxima de 2 páxinas sobre Novos materiais.

  No documento Novos materiais.pdf están as instrucións que te indicarán como realizar este traballo.

  O seguinte vídeo explica como copiar texto e imaxes desde internet sen copiar os seus formatos orixinais da páxina web (Como copiar texto e imaxes aos nosos traballos en Writer):

  luns, 17 de maio de 2021

  Manexo da folla de Cálculo, Calc, de LibreOffice. 3º ESO. Curso 2020-2021.


  Remataremos os contidos de informática, correspondentes á materia de Tecnoloxía de 3º de ESO deste curso, aprendendo a manexar a folla de cálculo da Suitte LibreOfficeCalc.

  Os contidos a tratar, así como os exercicios a realizar, os tes neste blogue e na aula virtual en Classroom, no seguinte arquivo pdf:
  Ao rematar o exercicio 5, deberás entregar a túa 1ª tarefa en Classroom.

  Para a realización do exercicio 6 (factura telefónica), necesitarás descargar o seguinte libro de Calc: "Factura Telefónica.ods".

  Ao rematar o exercicio 7, deberás entregar a túa 2ª tarefa en Classroom.

  Ao rematar o exercicio 11, deberás entregar a túa 3ª tarefa en Classroom.

  De seguido tes unha serie de vídeos que te poden resolver algunhas das dúbidas que poidan ir xurdindo.

  Vídeo explicativo: "Poñer bordos de diversos grosores nas celas" (axuda para o exercicio 6).

  Vídeo explicativo: "Como calcular as coordenadas dunha parábola" (axuda para o exercicio 10).
  Vídeo explicativo: "Creando a gráfica dunha parábola" (axuda para o exercicio 10).

  xoves, 6 de maio de 2021

  Elección da Mascota da V Competición de Robótica (Curso 2020-2021).

  O cartaz anunciador da competición de robótica ten sempre como protagonista unha mascota, deseñada conTinkerCAD, como práctica dos contidos de informática da materia de Tecnoloxía de 3º de ESO.

  O vindeiro curso esperamos que teña lugar a V Competición de robótica, que terá un cartaz no que a mascota protagonista é o deseño realizado por Elmo Carballa en TinkerCAD.

  Nas seguintes ligazóns, a entradas anteriores deste blogue, se poden observar os cartaces das 4 edicións anteriores: 
  De seguido se mostran diversas capturas de pantalla da mascota que se usarán, o vindeiro curso, para o deseño do cartaz da competición:

  luns, 5 de abril de 2021

  Programación con Scratch. 2º ESO. Curso 2020-2021.

  Comezaremos os contidos de informática na 3ª avaliación, coa programación con Scratch.

  Introdución a Scratch

  Actualmente está dispoñible a versión Web de Scratch 3.0, similar en apariencia ao aplicativo mBlock que se utiliza para programar os robots Mbot Ranger e mClon na materia de Tecnoloxía de 3º de ESO.

  O primeiro paso a realizar é entrar na páxina de Scratch e rexistrarse (utilizando o voso correo @ieschp.com), de seguido se mostra un vídeo co proceso a seguir (Rexistro na páxina de Scratch):


  A continuación, comezaremos a programar con Scratch, se premes na opción Titoriais da páxina de Scratch, poderás ver os diversos titoriais, podes comezar co titorial Primeiros pasos e comprobar o sinxelo que é programar con Scratch.

  No seguinte vídeo podes observar como seguir as instruccións do titorial Primeiros pasos (aínda que o vídeo está en Inglés, este pode subtitularse) (Como seguir as instrucións dun titorial en Scratch):

  Agora que xa viches o sinxelo que é crear un programa con Scratch 3.0 seguindo as instrucións dun titorial, podemos continuar a aprender algo máis da programación con Scratch.

  Imos a comezar realizando programas baseados nos seguintes 4 titoriais, que podes atopar na páxina de Scratch. Debes estar atento ás tarefas que te chegarán na aula virtual de Classroom, nas que se te pedirán que envíes os teus programas baseados nos seguintes titoriais:
  1. Anima un nome.
  2. Anima un carácter.
  3. Crea unha historia.
  4. Crea un xogo de persecución.
  Introduce as modificacións que desexes aos exemplos indicados e proba a complicalos un pouco (podes engadir bloques de programa que non se explican no titorial e facer os programas tan longos como desexes), ademais para a realización dos teus programas se te solicitará que mires algún outro titorial.

  Como resposta ás tarefas que te chegarán por Classroom, debes poder compartir o teu programa. Unha vez rematado e nomeado o programa, debes premer no botón compartir para que os demais podamos velo.

  Unha vez que teñas o teu programa compartido, debes enviar a súa ligazón como resposta á tarefa de Classroom que enviará o profesor, podes ver os diferentes pasos a seguir no seguinte vídeo (Compartir o teu programa e enviar a súa ligazón na tarefa de Classroom):

  A continuación tes un exemplo de progama de Scratch, publicado e compartido (como incrustado nesta entrada do blogue):

  De seguido tes un pdf, con varias recomendacións á hora de progamar en Scratch, que te evitarán cometer varios erros típicos de programación: "Recomendacións para programar en Scratch.pdf".

  Como complemento da 1ª sesión de teoría, no seguinte vídeo podes observar o proceso de fabricación dun microprocesador:

  De seguido tes o arquivo coa actividade Representación da información nun ordenador: Introdución á programación.pdf.

  Introdución ao Deseño 3D con TinkerCAD. 3º ESO. Curso 2020-2021.


  Durante a 3ª avaliación traballaremos os contidos de Informática. O primeiro, será unha introdución ao Deseño 3D coa ferramenta "en liña" TinkerCAD.

  TinkerCAD é un sinxelo entorno de Deseño 3D que non necesita instalación no teu ordenador, pois se executa desde o navegador.

  Para ter unha primeira visión das posibilidades do Deseño e Impresión 3D, podes visualizar a seguinte presentación en Prezi, realizada por César Riádigos:


  O primeiro paso a realizar, será unirse á clase creada polo profesor na páxina de TinkerCAD. Para facelo, comprobade a recepción dun correo electrónico na vosa conta en @ieschp.com, co código para unirse á clase e o alias (identificador) que utilizarás nela.

  No seguinte vídeo podes ver o proceso a realizar para ingresar na clase creada polo teu profesor na páxina de TinkerCAD (Como unirse á clase en TinkerCAD):

  Unha vez te incorpores á clase en TinkerCAD, debes crear o primeiro deseño 3D de proba. Para facelo, tes que seguir as indicacións dadas nos seguintes vídeos da canle de Iván López:
  Na aula virtual de Google Classroom aparecerá en breve a tarefa a realizar, que será, como en cursos anteriores, o deseño da mascota da vindeira competición de robótica no IES. Chano Piñeiro.


   Exemplo deseño con TinkerCAD

  xoves, 25 de marzo de 2021

  Proxectos realizados. 2º ESO. Curso 2020-2021.

  De seguido se mostran as fotografías dos proxectos realizados durante a 2ª avaliación por parte dos alumnos de 2º de ESO do IES. Chano Piñeiro.


  Grupo 1. 2º ESO B: Jairo e Germán. Coche "Oldtimer".
  Grupo 4. 2º ESO B. Uxía, Carla e Aroa. Coche "Oldtimer".

  Grupo 5. 2º ESO A. Pablo e Adrián. Catapulta.

  Grupo 2. 2º ESO A. María, Sarai e Douaa. Triciclo "Chinés".

  Grupo 4. 2º ESO A. Manuel e Andrés. Catapulta medieval.

  Grupo 2. 2º ESO B. José Andrés e Clara. Catapulta.

  martes, 2 de febreiro de 2021

  Introdución á Electricidade. 2º ESO. Curso 2020-2021.

  Este tema abarca os coñecementos básicos de Electricidade necesarios para a realización dos proxectos no Taller durante a 2ª avaliación e tamén sirven como unha primeira toma de contacto cos coñecementos que necesitarás en 3º ESO (Robótica) e en 4º ESO (Electricidade e Electrónica).

  Nos seguintes documentos tes toda a información que trataremos neste tema:
  Podes ampliar os teus coñecementos sobre o apasionante mundo da Electricidade, premendo na seguinte ligazón sobre Historia da Electricidade en Wikipedia.

  luns, 4 de xaneiro de 2021

  Proxectos de Tecnoloxía. 2º ESO. Curso 2020-2021.

  Comezamos a 2ª avaliación cos proxectos introdutorios xa rematados, os cales nos permitiron coñecer algunhas das ferramentas da aula-taller de Tecnoloxía e como utilizalas.

  Durante esta avaliación, ides a construír os vosos proxectos seguindo as 6 fases do proxecto tecnolóxico:

  O 1º paso é "Identificar o problema", que para vós consistirá en decidir que queredes realizar (como xa sabedes tedes exemplos de proxectos de cursos anteriores, pero tamén tedes moita información e exemplos en internet, ademais de que poidades ter unha idea orixinal que queirades realizar).
  Nun 2º paso "Explorar as diversas ideas" podedes propoñer modificacións ao proxecto orixinal, que non ten por que seguir un plano "ao pé da letra".
  E no 3º paso "Planificación", podedes buscar no almacén do taller o material que necesitaredes, para pasar ao 4º paso "Construír o obxecto".

  Para axudarvos na realización do voso proxecto podedes descargar os seguintes documentos:
  • Diario do proxecto.pdf, que podedes usar para indicar os prazos de realización de cada fase, xunto cos datos máis relevantes sobre elas.
  • Diario de taller.pdf, onde teredes que recoller as diversas operacións realizadas, quen as realizou e as ferramentas e material utilizado, como paso previo para a elaboración da Memoria do proxecto.
  Animádevos a ser creativos, de seguido podedes ver un fragmento do programa nº 89 de Redes de TVE, sobre a creatividade:

  Os que tedes pendente de recuperar o exame de teoría da 1ª avaliación, teredes que ir pasando ao voso caderno os boletíns de repaso, antes de facer o exame de recuperación.
  De seguido tedes as ligazóns aos boletíns de repaso en formato pdf:
  Os proxectos elixidos en 2º A foron:


  De seguido tedes as ligazóns aos planos de construción en formato PDF:
  Os proxectos elixidos en 2º B foron:

  De seguido tedes as ligazóns aos planos de construción en formato PDF:
  Durante a elaboración do proxecto cada grupo deberá completar os diarios do proxecto e de taller, o que lles permitirá redactar a Memoria do proxecto (Preme para descargala en formato .pdf ou .odt Memoria.pdf ou Memoria.odt).