xoves, 9 de setembro de 2021

Benvida ao novo Curso 2021-2022.


Benvidos ao novo curso no blogue de aula da materia de Tecnoloxía de 2º e 3º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que traballaremos durante o curso. Ademais podedes ver as entradas de cursos anteriores, nas que se recollen, por exemplo, os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía.

Estes e outros contidos estarán tamén accesibles nos respectivos cursos da aula virtual en Google Classroom, na que ademais teredes que entregar os exercicios propostos polo profesor.

Na materia de Tecnoloxía utilizamos os coñecementos de diversas Ciencias e Tecnoloxías, seguindo un esquema que será similar en 2º, 3º e 4º de ESO. En cada curso, veremos uns contidos teóricos fundamentais que utilizaremos, de xeito práctico na aula-taller, completándoos con contidos de Tecnoloxía Informática durante a 3º avaliación.

CONTIDOS POR CURSO.

2º ESO:
  • Contido teórico: Estruturas.
  • Contido práctico: Elaboración e construción de Estruturas.
  • Contido informática: Programación con Scratch e Procesado de textos.
3º ESO:
  • Contido teórico: Mecanismos.
  • Contido práctico: Robótica.
  • Contido informática: Deseño 3D con TinkerCAD e Folla de Cálculo.
4º ESO:
  • Contido teórico: Electricidade e Electrónica.
  • Contido práctico: Montaxe de Sistemas electrónicos.
  • Contido informática: Simulación e programación de Sistemas electrónicos.
De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario