xoves, 24 de decembro de 2015

Grupos de Taller 2º ESO A e B. Curso 2015-2016

Rematamos xa a 1ª avaliación e imos a comezar co traballo no taller para a realización dos proxectos de Tecnoloxía.
Todos os grupos tentaron rematar as 3 primeiras fases do proxecto tecnolóxico antes de irnos de vacacións:
  1. Identificar o problema.
  2. Explorar as diversas ideas.
  3. Planificar ou desenrolar a idea elixida. 
 O día 8 de xaneiro, coa volta das vacacións imos a comezar coa 4ª fase:
  • Contruir o noso proxecto.

De seguido se mostra a lista cos grupos de traballo para os proxectos de Tecnoloxías de 2º de ESO que se realizarán durante a 2ª avaliación.
Nas seguintes imaxes se mostran os compoñentes de cada grupo e os proxectos que realizarán.


As memorias de fabricación para os proxectos elixidos son as seguintes:
Durante a fase de construción, imos a recoller os datos principais das tarefas realizadas (material, ferramenta, tempo que levou, responsable/s da tarefa) usando o diario de taller.
O obxectivo deste diario de taller é que nos permita completar dun xeito sinxelo a Memoria de construción do noso proxecto.