mércores, 27 de setembro de 2017

Proxectos introdutorios. 2º ESO. Curso 2017-2018.

Comezamos este curso o traballo en Taller, realizando varios proxectos sinxelos, que nos permitirán coñecer as ferramentas do taller dun xeito práctico.

Se premes na seguinte ligazón podes descargar a lista das ferramentas máis utilizadas no noso taller, e que debes coñecer: "Lista de ferramentas.pdf"

Podes consultar estes 2 pdf cando teñas dúbidas sobre as ferramentas:
Os grupos de taller de 2º ESO A, serán:
Os grupos de taller de 2º ESO B, serán:

De seguido tedes os arquivos pdf cos planos de construción que necesitaredes:

Na seguinte imaxe tedes un plano do taller de Tecnoloxía, coa disposición dos diferentes espazos de traballo.

mércores, 20 de setembro de 2017

Tema 1: Mecanismos. 3º ESO. Curso 2017-2018.


Este curso comezaremos polos contidos relacionados cos sistemas mecánicos: Pancas e sistemas de transmisión e transformación do movemento (con engrenaxes e poleas).
Para acceder aos apuntes sobre sistemas mecánicos, podes premer sobre a  seguinte ligazón ao documento en formato PDF: Mecanismos.pdf
Como ampliación de información podes premer na seguinte ligazón a Youtube:
Nas seguintes ligazóns podes acceder a máis exercicios sobre mecanismos:

Ampliación:

domingo, 17 de setembro de 2017

Introdución á Tecnoloxía. 2º ESO. Curso 2017-2018

Neste tema imos a introducirnos no mundo da Tecnoloxía:
 • Que é?
 • A súa evolución histórica
 • As partes do proceso tecnolóxico.
Podes ver unha presentación realizada en Genial.ly:

O resumo do tema está no seguinte arquivo pdf: Introdución á Tecnoloxía.pdf.

De seguido, se mostran as imaxes ás que se fan referencia no anterior documento:
A imaxe mostra os obxectos en órbita baixa (ata 2000 Km) ao redor da Terra, dos que actualmente se está a realizar seguimento. Aproximadamente o 95% deles, son satélites fora de funcionamento. Fonte NASA.


Resumo: Evolución histórica da tecnoloxía.

Fases do proceso tecnolóxico

Material extra:

domingo, 10 de setembro de 2017

Presentación da materia: Tecnoloxía 3º ESO. Curso 2017-2018.


 
A materia a podemos dividir en 3 grandes grupos:


O traballo se fará de xeito individual e en grupos (de 3 alumnos como máximo).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª Avaliación:
 • Un 20% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 50% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 20% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo (exames orais e avaliación dos exercicios do tema).
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller, avaliándose a correcta realización do proxecto, o uso adecuado das ferramentas e a da memoria técnica.
 • Un 20% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.
3ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos realizados cos ordenadores da aula de informática sobre os contidos de follas de cálculo.
 • Un 20% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.

Presentación da materia: Tecnoloxía 2º ESO. Curso 2017-2018.


Nesta entrada podes consultar os contidos principais da materia de Tecnoloxía en 2º de ESO para o curso 2017-2018, así como os criterios de  cualificación.

Podes acceder á seguinte presentación realizada en Genial.ly:


Ou tamén tes a mesma información resumida.

A materia se compón de 3 grandes contidos:

O traballo se realizará de xeito individual e en grupos.

Criterios de cualificación:
1ª Avaliación:

  • Un 20% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
  • Un 40% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
  • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo (exames orais, avaliación dos exercicios do tema e proxectos introdutorios á Tecnoloxía).
  • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.
   2ª Avaliación:

    • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
    • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller, avaliándose a correcta realización do proxecto, o uso adecuado das ferramentas e a da memoria técnica.
    • Un 20% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
    • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.
     3ª Avaliación:

      • Un 70% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos realizados cos miniportátiles da aula abalar sobre os contidos de procesado de texto e programación con Scratch.
      • Un 20% da nota obterase dos exames orais, controis e exames teóricos.
      • Un 10% corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.


       Avaliación dos proxectos no taller de tecnoloxía:


       Benvida ao novo Curso 2017-2018       Benvidos ao blogue de aula, da materia de Tecnoloxía de 2º e 3º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

       Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que  traballaremos durante o curso. Ademais podedes ver as entradas nas que se recollen os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía, en cursos anteriores.

       Estes e outros contidos estarán tamén accesibles nos respectivos cursos da aula virtual (Moodle) da materia de Tecnoloxía do IES. "Chano Piñeiro".
       De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

       O profesor: Manuel Andújar Matalobos.